29,5000 zł
-15,23% -5,3000 zł
Games Operators SA (GOP)

Wyniki finansowe - GAMEOPS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 881 2 592 2 941 3 883
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 273 235 595 147
Zysk (strata) brutto (tys.) 500 -446 1 141 -603
Zysk (strata) netto (tys.)* 324 -369 1 190 -394
Amortyzacja (tys.) 57 75 71 65
EBITDA (tys.) 330 310 666 212
Aktywa (tys.) 23 339 24 729 23 462 23 483
Kapitał własny (tys.)* 20 333 16 895 18 085 17 460
Liczba akcji (tys. szt.) 5 499,260 5 499,260 5 499,260 5 499,260
Zysk na akcję (zł) 0,059 -0,067 0,216 -0,072
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,697 3,072 3,289 3,175
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej