pb.pl

Wyniki finansowe - GPW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 IV Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0
Aktywa (tys. zł) 874 725 950 931
Kapitał własny (tys. zł)* 836 614 925 939
Liczba akcji (tys. szt.) 41 972,000 41 972,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,933 22,061
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej