pb.pl

Wyniki finansowe - GPW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 85 743 88 455 84 156 89 140
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 43 053 44 790 29 379 48 169
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 46 086 46 643 30 348 51 903
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 37 615 37 134 24 452 42 552
Amortyzacja (tys. zł) 7 948 7 907 9 186 9 418
EBITDA (tys. zł) 51 001 52 697 38 565 57 587
Aktywa (tys. zł) 1 193 408 1 147 205 1 330 982 1 357 808
Kapitał własny (tys. zł)* 852 767 795 946 914 032 823 359
Liczba akcji (tys. szt.) 41 972,000 41 972,000 41 972,000 41 972,000
Zysk na akcję (zł) 0,896 0,885 0,583 1,014
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,318 18,964 21,777 19,617
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej