pb.pl

Wyniki finansowe - GPW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 81 119 92 168 85 936 86 647
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 49 950 44 310 36 163 46 199
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 56 232 45 066 36 568 96 738
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 46 886 39 301 29 903 79 031
Amortyzacja (tys. zł) 7 342 7 566 7 825 8 092
EBITDA (tys. zł) 57 292 51 876 43 988 54 291
Aktywa (tys. zł) 1 108 267 1 147 053 1 193 236 1 271 978
Kapitał własny (tys. zł)* 771 051 798 894 839 360 825 916
Liczba akcji (tys. szt.) 41 972,000 41 972,000 41 972,000 41 972,000
Zysk na akcję (zł) 1,117 0,936 0,712 1,883
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,371 19,034 19,998 19,678
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej