pb.pl

Wyniki finansowe - GPW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 73 658 81 712 91 034 87 635
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 45 232 41 372 40 435 49 033
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 47 987 41 719 35 773 51 119
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 39 516 32 954 27 721 41 925
Amortyzacja (tys. zł) 6 797 6 085 6 393 7 024
EBITDA (tys. zł) 52 029 47 457 46 828 56 057
Aktywa (tys. zł) 1 046 787 1 157 848 1 189 882 1 212 696
Kapitał własny (tys. zł)* 722 353 744 727 772 299 724 056
Liczba akcji (tys. szt.) 41 972,000 41 972,000 41 972,000 41 972,000
Zysk na akcję (zł) 0,941 0,785 0,660 0,999
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,210 17,743 18,400 17,251
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej