pb.pl

Wyniki finansowe - GPW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 78 733 83 819 81 031 74 461
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 35 312 38 737 34 694 36 593
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 35 679 33 384 32 308 40 265
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 30 113 26 067 25 510 33 114
Amortyzacja (tys. zł) 7 010 7 013 6 370 6 541
EBITDA (tys. zł) 42 322 45 750 41 064 43 134
Aktywa (tys. zł) 994 807 1 073 099 1 105 701 1 122 369
Kapitał własny (tys. zł)* 693 152 712 646 747 078 682 039
Liczba akcji (tys. szt.) 41 972,000 41 972,000 41 972,000 41 972,000
Zysk na akcję (zł) 0,717 0,621 0,608 0,789
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,515 16,979 17,799 16,250
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej