11,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
GRODNO SA (GRN)

Wyniki finansowe - GRODNO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 297 479 290 826 306 285 302 200
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 134 6 104 4 268 8 815
Zysk (strata) brutto (tys.) -937 5 525 701 7 942
Zysk (strata) netto (tys.)* -108 4 599 234 5 180
Amortyzacja (tys.) 2 347 2 389 2 453 2 481
EBITDA (tys.) 3 481 8 493 6 721 11 296
Aktywa (tys.) 499 283 515 943 522 417 499 188
Kapitał własny (tys.)* 143 496 148 095 148 329 153 509
Liczba akcji (tys. szt.) 15 381,861 15 381,861 15 381,861 15 381,861
Zysk na akcję (zł) -0,007 0,299 0,015 0,337
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,329 9,628 9,643 9,980
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej