11,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
GRODNO SA (GRN)

Wyniki finansowe - GRODNO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 185 559 241 289 300 571 335 397
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 553 10 698 13 787 17 439
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 694 10 432 13 652 16 627
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 070 8 340 10 980 13 275
Amortyzacja (tys.) 1 611 1 629 1 693 1 841
EBITDA (tys.) 5 164 12 327 15 480 19 280
Aktywa (tys.) 336 690 404 251 434 821 429 022
Kapitał własny (tys.)* 93 557 101 897 112 877 122 921
Liczba akcji (tys. szt.) 15 381,861 15 381,861 15 381,861 15 381,861
Zysk na akcję (zł) 0,135 0,542 0,714 0,863
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,082 6,624 7,338 7,991
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej