11,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
GRODNO SA (GRN)

Wyniki finansowe - GRODNO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 72 916
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 762
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 514
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 406
Amortyzacja (tys.) 0 843
EBITDA (tys.) 0 1 605
Aktywa (tys.) 162 313 0
Kapitał własny (tys.)* 50 913 0
Liczba akcji (tys. szt.) 15 381,861 15 381,861
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,026
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,310 0,000
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej