65,5000 zł
-2,24% -1,5000 zł
Grupa Pracuj SA (GPP)

Wyniki finansowe - GRUPRACUJ

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 100 888 116 706 126 254 131 265
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 43 531 65 330 66 889 51 758
Zysk (strata) brutto (tys.) 44 834 153 739 69 261 51 713
Zysk (strata) netto (tys.)* 35 412 121 896 53 431 43 954
Amortyzacja (tys.) 2 872 3 048 2 918 3 199
EBITDA (tys.) 46 403 68 378 69 807 54 957
Aktywa (tys.) 0 0 427 815 499 705
Kapitał własny (tys.)* 0 0 204 804 249 145
Liczba akcji (tys. szt.) 66 973,370 66 973,370 66 973,370 68 104,250
Zysk na akcję (zł) 0,529 1,820 0,798 0,645
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 0,000 3,058 3,658
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej