7,1000 zł
-0,70% -0,0500 zł
Globe Trade Centre SA (GTC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GTC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 190 458 173 863 169 357 188 676
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 135 540 -249 157 97 371 132 146
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 95 204 -288 329 57 074 74 302
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 75 834 -249 220 38 303 56 624
Amortyzacja (tys. zł) 667 792 823 707
EBITDA (tys. zł) 136 207 -248 365 98 194 132 853
Aktywa (tys. zł) 11 089 130 11 448 198 11 562 959 12 513 393
Kapitał własny (tys. zł)* 4 596 929 4 419 179 4 462 251 4 401 781
Liczba akcji (tys. szt.) 485 555,122 485 555,122 485 555,122 485 555,122
Zysk na akcję (zł) 0,156 -0,513 0,079 0,117
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,467 9,101 9,190 9,065
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej