7,1100 zł
-1,25% -0,0900 zł
Globe Trade Centre SA (GTC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GTC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 187 173 193 496 177 335 170 050
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 153 750 101 057 94 064 -164 062
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 115 674 60 802 33 660 -192 449
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 86 146 52 655 10 717 -162 954
Amortyzacja (tys. zł) 837 703 700 748
EBITDA (tys. zł) 154 587 101 760 94 764 -163 314
Aktywa (tys. zł) 11 072 336 10 743 097 11 581 060 10 907 494
Kapitał własny (tys. zł)* 4 495 445 4 448 523 4 751 176 4 493 091
Liczba akcji (tys. szt.) 485 555,122 485 555,122 485 555,122 485 555,122
Zysk na akcję (zł) 0,177 0,108 0,022 -0,336
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,258 9,162 9,785 9,254
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej