7,1000 zł
-0,70% -0,0500 zł
Globe Trade Centre SA (GTC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GTC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 1998 IV Q 1999 I Q 2000 II Q 2000
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 52 281 55 765
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 23 695 25 119
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 6 539 -20 129
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 4 984 -24 810
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 10 185
EBITDA (tys. zł) 0 0 23 695 35 304
Aktywa (tys. zł) 559 134 1 028 978 1 054 891 1 133 699
Kapitał własny (tys. zł)* 46 147 31 703 36 687 11 877
Liczba akcji (tys. szt.) 149 056,540 149 056,540 149 056,540 149 056,540
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,033 -0,166
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,310 0,213 0,246 0,080
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej