7,1100 zł
-1,25% -0,0900 zł
Globe Trade Centre SA (GTC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GTC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 164 234 166 175 169 804 179 164
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 142 363 139 256 134 552 156 153
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 108 243 103 806 100 200 119 734
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 97 743 98 108 84 259 98 696
Amortyzacja (tys. zł) 599 662 564 733
EBITDA (tys. zł) 142 962 139 918 135 116 156 886
Aktywa (tys. zł) 10 010 579 10 134 775 10 662 565 10 597 587
Kapitał własny (tys. zł)* 4 244 311 4 367 729 4 449 570 4 328 000
Liczba akcji (tys. szt.) 483 536,996 483 536,996 483 536,996 483 536,996
Zysk na akcję (zł) 0,202 0,203 0,174 0,204
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,778 9,033 9,202 8,951
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej