7,1100 zł
-1,25% -0,0900 zł
Globe Trade Centre SA (GTC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GTC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 126 232 172 366 165 028 160 603
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 310 250 271 807 154 744 144 112
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 283 336 228 940 125 551 114 802
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 223 269 187 361 100 865 92 683
Amortyzacja (tys. zł) 387 943 584 538
EBITDA (tys. zł) 310 637 272 750 155 328 144 650
Aktywa (tys. zł) 8 771 176 9 103 445 9 438 577 10 161 140
Kapitał własny (tys. zł)* 3 841 735 3 908 283 4 038 948 4 231 834
Liczba akcji (tys. szt.) 470 303,504 470 303,504 470 303,504 470 303,504
Zysk na akcję (zł) 0,475 0,398 0,214 0,197
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,169 8,310 8,588 8,998
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej