pb.pl
2,9800 zł
-25,50% -1,0200 zł
Geo-Term Polska S.A. (GTP)

Wyniki finansowe - GEOTERM

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 716 544 677 119
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 227 -601 197 -314
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 222 -606 193 -318
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 222 -606 193 -318
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 227 -601 197 -314
Aktywa (tys. zł) 1 391 1 923 1 867 1 560
Kapitał własny (tys. zł)* 4 -769 -409 -894
Liczba akcji (tys. szt.) 1 211,550 1 211,550 1 211,550 1 211,550
Zysk na akcję (zł) 0,183 -0,500 0,159 -0,262
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,003 -0,635 -0,338 -0,738
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej