Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - HYDROTOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 29 240 20 647 28 285 23 094
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 452 141 2 462 1 658
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 362 1 617 -6 2 802
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 198 1 286 -251 2 569
Amortyzacja (tys. zł) 2 004 2 043 2 033 2 028
EBITDA (tys. zł) 4 456 2 184 4 495 3 686
Aktywa (tys. zł) 136 825 133 359 134 235 132 318
Kapitał własny (tys. zł)* 91 526 91 967 91 720 91 878
Liczba akcji (tys. szt.) 2 398,300 2 398,300 2 398,300 2 398,300
Zysk na akcję (zł) 0,500 0,536 -0,105 1,071
Wartość księgowa na akcję (zł) 38,163 38,347 38,244 38,310
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej