Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - HYDROTOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 1998 IV Q 1998 II Q 1999 IV Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 49 883 44 085 44 176 40 864
Kapitał własny (tys. zł)* 28 454 27 119 26 270 25 549
Liczba akcji (tys. szt.) 2 504,300 2 504,300 2 504,300 2 504,300
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,362 10,829 10,490 10,202
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej