Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - HYDROTOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 30 088 25 356 30 398 29 374
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 464 529 2 951 2 565
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 467 470 2 879 3 070
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 929 359 2 377 2 426
Amortyzacja (tys. zł) 1 530 1 680 1 710 1 815
EBITDA (tys. zł) 3 994 2 209 4 661 4 380
Aktywa (tys. zł) 128 240 126 020 134 954 136 172
Kapitał własny (tys. zł)* 90 203 90 560 92 942 90 324
Liczba akcji (tys. szt.) 2 398,300 2 398,300 2 398,300 2 398,300
Zysk na akcję (zł) 0,804 0,150 0,991 1,012
Wartość księgowa na akcję (zł) 37,611 37,760 38,753 37,662
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej