pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - HYDROTOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 938 18 299 24 825 24 925
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 303 946 2 515 2 332
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 547 842 2 685 2 220
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 997 782 2 131 1 850
Amortyzacja (tys. zł) 1 550 1 535 1 516 1 492
EBITDA (tys. zł) 3 853 2 481 4 031 3 824
Aktywa (tys. zł) 124 578 123 258 127 546 129 127
Kapitał własny (tys. zł)* 85 104 85 886 88 021 85 115
Liczba akcji (tys. szt.) 2 398,300 2 398,300 2 398,300 2 398,300
Zysk na akcję (zł) 0,833 0,326 0,889 0,771
Wartość księgowa na akcję (zł) 35,485 35,811 36,701 35,490
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej