14,4000 zł
1,41% 0,2000 zł
Helio SA (HEL)

Wyniki finansowe - HELIO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2007 III Q 2007 IV Q 2007 I Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 097 6 530 33 322 17 417
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -459 -128 4 399 1 909
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -507 -190 4 278 1 739
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -416 -180 3 434 1 412
Amortyzacja (tys. zł) 121 127 141 137
EBITDA (tys. zł) -338 -1 4 540 2 046
Aktywa (tys. zł) 23 810 24 633 43 812 36 684
Kapitał własny (tys. zł)* 19 428 19 248 22 744 24 156
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,083 -0,036 0,687 0,282
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,886 3,850 4,549 4,831
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej