17,9000 zł
3,47% 0,6000 zł
Helio SA (HEL)

Wyniki finansowe - HELIO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 I Q 2008 II Q 2008 III Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 33 322 17 417 5 378 6 621
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 399 1 909 -858 -155
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 278 1 739 -941 -185
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 434 1 412 -731 -251
Amortyzacja (tys.) 141 137 135 145
EBITDA (tys.) 4 540 2 046 -723 -10
Aktywa (tys.) 43 812 36 684 28 752 34 968
Kapitał własny (tys.)* 22 744 24 156 23 442 23 190
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,687 0,282 -0,146 -0,050
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,549 4,831 4,688 4,638
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej