14,2000 zł
-1,39% -0,2000 zł
Helio SA (HEL)

Wyniki finansowe - HELIO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2006 III Q 2006 IV Q 2006 I Q 2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 818 3 864 20 858 13 118
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -259 80 2 700 1 283
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -294 48 2 519 1 135
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -256 38 2 031 891
Amortyzacja (tys. zł) 63 80 117 122
EBITDA (tys. zł) -196 160 2 817 1 405
Aktywa (tys. zł) 7 409 14 698 29 086 24 005
Kapitał własny (tys. zł)* 3 672 6 561 8 591 9 482
Liczba akcji (tys. szt.) 3 872,000 3 872,000 3 872,000 3 872,000
Zysk na akcję (zł) -0,066 0,010 0,525 0,230
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,948 1,694 2,219 2,449
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej