16,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Helio SA (HEL)

Wyniki finansowe - HELIO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2005 II Q 2005 IV Q 2005 I Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 6 362 1 818 0 6 362
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 880 -259 0 880
Zysk (strata) brutto (tys.) 779 -294 0 779
Zysk (strata) netto (tys.)* 637 -256 0 637
Amortyzacja (tys.) 77 63 0 77
EBITDA (tys.) 957 -196 0 957
Aktywa (tys.) 10 616 7 409 20 058 10 616
Kapitał własny (tys.)* 3 928 3 672 5 448 3 928
Liczba akcji (tys. szt.) 3 872,000 3 872,000 3 872,000 3 872,000
Zysk na akcję (zł) 0,165 -0,066 0,000 0,165
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,014 0,948 1,407 1,014
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej