13,5000 zł
3,05% 0,4000 zł
Helio SA (HEL)

Wyniki finansowe - HELIO