17,3000 zł
-3,35% -0,6000 zł
Helio SA (HEL)

Wyniki finansowe - HELIO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 84 646 64 357 51 283 45 986
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 399 2 703 -297 1 685
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 236 1 672 -751 1 632
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 584 1 332 -643 1 304
Amortyzacja (tys.) 656 768 827 809
EBITDA (tys.) 4 055 3 471 530 2 494
Aktywa (tys.) 154 084 160 036 124 486 146 437
Kapitał własny (tys.)* 84 240 85 572 84 929 86 233
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,517 0,266 -0,129 0,261
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,848 17,114 16,986 17,247
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej