pb.pl
14,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
Helio SA (HEL)

Wyniki finansowe - HELIO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 32 768 34 358 84 646 64 357
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -540 538 3 399 2 703
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -670 40 3 236 1 672
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -664 27 2 584 1 332
Amortyzacja (tys. zł) 589 592 656 768
EBITDA (tys. zł) 49 1 130 4 055 3 471
Aktywa (tys. zł) 110 345 122 598 154 084 160 036
Kapitał własny (tys. zł)* 81 628 81 655 84 240 85 572
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,133 0,005 0,517 0,266
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,326 16,331 16,848 17,114
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej