17,3000 zł
-3,35% -0,6000 zł
Helio SA (HEL)

Wyniki finansowe - HELIO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 67 218 42 584 32 768 34 358
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 5 212 1 502 -540 538
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 757 1 185 -670 40
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 840 1 035 -664 27
Amortyzacja (tys.) 581 582 589 592
EBITDA (tys.) 5 793 2 084 49 1 130
Aktywa (tys.) 114 910 111 357 110 345 122 598
Kapitał własny (tys.)* 81 258 82 293 81 628 81 655
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,768 0,207 -0,133 0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,252 16,459 16,326 16,331
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej