pb.pl
14,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
Helio SA (HEL)

Wyniki finansowe - HELIO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 399 24 565 67 218 42 584
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 353 860 5 212 1 502
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 784 4 757 1 185
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -29 619 3 840 1 035
Amortyzacja (tys. zł) 568 575 581 582
EBITDA (tys. zł) 921 1 435 5 793 2 084
Aktywa (tys. zł) 97 178 107 484 114 910 111 357
Kapitał własny (tys. zł)* 76 798 77 417 81 258 82 293
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,006 0,124 0,768 0,207
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,360 15,483 16,252 16,459
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej