17,3000 zł
-3,35% -0,6000 zł
Helio SA (HEL)

Wyniki finansowe - HELIO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 73 427 49 399 27 399 24 565
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 8 221 4 850 353 860
Zysk (strata) brutto (tys.) 8 094 4 329 4 784
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 529 3 489 -29 619
Amortyzacja (tys.) 609 576 568 575
EBITDA (tys.) 8 830 5 426 921 1 435
Aktywa (tys.) 112 536 112 044 97 178 107 484
Kapitał własny (tys.)* 73 338 76 827 76 798 77 417
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) 1,306 0,698 -0,006 0,124
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,668 15,365 15,360 15,483
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej