pb.pl
14,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
Helio SA (HEL)

Wyniki finansowe - HELIO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 30 530 27 047 73 427 49 399
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 261 1 586 8 221 4 850
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 857 1 342 8 094 4 329
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 528 1 085 6 529 3 489
Amortyzacja (tys. zł) 562 585 609 576
EBITDA (tys. zł) 1 823 2 171 8 830 5 426
Aktywa (tys. zł) 90 685 96 972 112 536 112 044
Kapitał własny (tys. zł)* 65 725 66 809 73 338 76 827
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,106 0,217 1,306 0,698
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,145 13,362 14,668 15,365
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej