0,2040 zł
-0,49% -0,0010 zł
Hurtimex SA (HRT)

Wyniki finansowe - HURTIMEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 882 3 436 2 211 2 096
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -185 2 136 -317 1 212
Zysk (strata) brutto (tys.) -229 2 064 -366 1 370
Zysk (strata) netto (tys.)* -229 2 064 -366 1 370
Amortyzacja (tys.) 36 44 41 43
EBITDA (tys.) -149 2 180 -276 1 255
Aktywa (tys.) 20 885 19 699 21 213 20 860
Kapitał własny (tys.)* 457 4 822 4 532 5 823
Liczba akcji (tys. szt.) 21 768,977 21 768,977 32 768,977 32 768,977
Zysk na akcję (zł) -0,011 0,095 -0,011 0,042
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,021 0,222 0,138 0,178
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej