0,2040 zł
-0,49% -0,0010 zł
Hurtimex SA (HRT)

Wyniki finansowe - HURTIMEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2006 IV Q 2007 II Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 0
Aktywa (tys.) 9 973 11 828 11 612
Kapitał własny (tys.)* 2 430 3 316 3 417
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 0,000 0,000
Zysk na akcję (zł)
Wartość księgowa na akcję (zł)
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej