0,2040 zł
-0,49% -0,0010 zł
Hurtimex SA (HRT)

Wyniki finansowe - HURTIMEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 484 2 162 2 149 2 240
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -53 -441 -393 -531
Zysk (strata) brutto (tys.) -86 -80 -433 -572
Zysk (strata) netto (tys.)* -86 -80 -433 -572
Amortyzacja (tys.) 36 44 32 76
EBITDA (tys.) -17 -397 -361 -455
Aktywa (tys.) 17 971 19 028 19 125 20 120
Kapitał własny (tys.)* 1 767 1 692 1 258 686
Liczba akcji (tys. szt.) 21 768,977 21 768,977 21 768,977 21 768,977
Zysk na akcję (zł) -0,004 -0,004 -0,020 -0,026
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,081 0,078 0,058 0,032
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej