0,2040 zł
-0,49% -0,0010 zł
Hurtimex SA (HRT)

Wyniki finansowe - HURTIMEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 053 1 985 1 297 1 184
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -87 32 -310 482
Zysk (strata) brutto (tys.) -153 -103 -302 595
Zysk (strata) netto (tys.)* -153 -103 -302 595
Amortyzacja (tys.) 47 37 36 34
EBITDA (tys.) -40 69 -274 516
Aktywa (tys.) 16 130 19 670 15 590 17 814
Kapitał własny (tys.)* 1 656 1 560 1 251 1 852
Liczba akcji (tys. szt.) 21 768,977 21 768,977 21 768,977 21 768,977
Zysk na akcję (zł) -0,007 -0,005 -0,014 0,027
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,076 0,072 0,057 0,085
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej