0,2040 zł
-0,49% -0,0010 zł
Hurtimex SA (HRT)

Wyniki finansowe - HURTIMEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 843 2 815 2 272 1 868
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 112 258 139 27
Zysk (strata) brutto (tys.) 106 319 84 -26
Zysk (strata) netto (tys.)* 106 319 84 -26
Amortyzacja (tys.) 30 18 21 22
EBITDA (tys.) 142 276 160 49
Aktywa (tys.) 15 858 13 921 14 958 15 505
Kapitał własny (tys.)* 1 466 1 746 1 830 1 803
Liczba akcji (tys. szt.) 21 768,977 21 768,977 21 768,977 21 768,977
Zysk na akcję (zł) 0,005 0,015 0,004 -0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,067 0,080 0,084 0,083
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej