pb.pl
8,3000 zł
-4,60% -0,4000 zł
i2 Development SA (I2D)

Wyniki finansowe - I2DEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 17 471 102 434 60 580 46 573
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 707 18 114 11 268 2 638
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 772 -3 658 27 615 -14 331
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -7 -2 321 24 448 -13 086
Amortyzacja (tys. zł) 99 97 58 60
EBITDA (tys. zł) 1 806 18 211 11 326 2 698
Aktywa (tys. zł) 593 684 557 399 554 165 510 813
Kapitał własny (tys. zł)* 246 719 241 498 248 951 252 526
Liczba akcji (tys. szt.) 9 700,000 9 700,000 9 700,000 9 700,000
Zysk na akcję (zł) -0,001 -0,239 2,520 -1,349
Wartość księgowa na akcję (zł) 25,435 24,897 25,665 26,034
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej