pb.pl
10,2000 zł
4,08% 0,4000 zł
i2 Development SA (I2D)

Wyniki finansowe - I2DEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 850 54 861 28 955 32 285
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 013 21 948 -667 3 268
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 294 21 731 -1 047 3 162
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 646 24 206 153 2 029
Amortyzacja (tys. zł) 72 117 125 132
EBITDA (tys. zł) -941 22 065 -542 3 400
Aktywa (tys. zł) 412 278 463 473 495 879 501 920
Kapitał własny (tys. zł)* 206 226 230 507 230 637 221 808
Liczba akcji (tys. szt.) 9 700,000 9 700,000 9 700,000 9 700,000
Zysk na akcję (zł) -0,170 2,495 0,016 0,209
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,260 23,764 23,777 22,867
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej