pb.pl
10,2000 zł
4,08% 0,4000 zł
i2 Development SA (I2D)

Wyniki finansowe - I2DEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 24 531 21 765 10 343 4 704
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 276 11 757 -4 071 -5 521
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 293 7 357 -3 985 -6 716
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 790 7 683 -4 079 -7 653
Amortyzacja (tys. zł) 64 39 53 70
EBITDA (tys. zł) -1 212 11 796 -4 018 -5 451
Aktywa (tys. zł) 367 983 368 616 407 331 405 768
Kapitał własny (tys. zł)* 232 849 237 260 235 060 207 872
Liczba akcji (tys. szt.) 9 700,000 9 700,000 9 700,000 9 700,000
Zysk na akcję (zł) -0,185 0,792 -0,420 -0,789
Wartość księgowa na akcję (zł) 24,005 24,460 24,233 21,430
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej