pb.pl
0,6000 zł
-6,98% -0,0450 zł
Imagis S.A. (IMG)

Informacje o spółce - IMAGIS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa pracuje nad modyfikacją produktów z zakresu map cyfrowych, geomarketingu i geolokalizacji.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Złota 59
Kod: 00-120
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6384697
Fax: +48 22 6384188
Internet: www.imagis.pl
Email: spolka@imagis.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Optigis SA
Prezes: Cegliński Jerzy
Sektor: sprzęt informatyczny
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 66 458 256
Zatrudnienie:
  • 2 (2017r.) - spółka
  • 39 (2017r.) - grupa
Audytor: MOK Audyt Michał Okoniewski
NIP: 5222467014
KRS: 0000293705
EKD: 62,01
Ticker GPW: IMG
ISIN: PLIMAGS00013

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 39 874 953,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 66 458 256 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45 687 575
Liczba głosów na WZA: 66 458 256 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,75%
Kapitał akcyjny: 6 645 825,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45 687 575
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,75%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,25%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Grupa Kapitałowa Magna Polonia 45 687 575 (68,75%) 45 687 575 (68,75%) 2019-12-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 385 000
192 500,00
0,50 0,50 10 309 119
5 154 559,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-08-05
2013-07-03
seria K - subskrypcja prywatna 500 000
100 000,00
0,10 0,20 66 458 256
6 645 825,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-11
seria J - subskrypcja prywatna 50 202 137
0,00
0,10 0,00 61 458 256
6 145 825,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-26
otwarcie postępowania sanacyjnego 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-25
seria E - subskrypcja prywatna 782 000
0,00
0,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 164 500
0,00
0,50 0,00 11 256 119
5 628 059,50
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału seria E 782 000
0,00
0,50 0,00 11 091 119
5 545 559,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-11-05 5 500 000
2 750 000,00
0,50 0,50 5 500 000
2 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-08-05
2007-11-30
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-11-05 2 244 000
1 122 000,00
0,50 0,50 7 744 000
3 872 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-08-05
2011-11-30
seria C - subskrypcja prywatna 2008-04-21 76 000
38 000,00
0,50 0,50 7 820 000
3 910 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-08-05
2008-06-03
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-01-25 550 000
275 000,00
0,50 0,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - Venalton Consulting Ltd., Tosenco Trading Ltd. 2012-10-30 1 203 584
7 390 005,76
0,50 6,14 9 023 584
4 511 792,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-08-05
2013-01-15
seria G - Codumen Ltd., Mariusz Stasiak, Krzysztof Borys 2012-12-20 396 875
2 540 000,00
0,50 6,40 9 420 459
4 710 229,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-08-05
2013-03-01
seria H - subskrypcja prywatna 2013-03-12 503 660
3 575 986,00
0,50 7,10 9 924 119
4 962 059,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-08-05
2013-06-11
renominacja akcji 2016-03-10 0
0,00
0,10 0,00 11 256 119
1 125 611,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-12
seria I - prawo poboru 1:8 2016-03-10 90 048 952
9 004 895,20
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Imagis SA na Optigis SA 2020-08-18 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-06-06 Prawo poboru 1:8

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Cegliński Jerzy Prezes Zarządu 2015-04-09 -
Trzeskowska Anna Członek Zarządu 2010-04-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Narkiewicz Paweł Przewodniczący RN 2013-08-05 -
Kozłowska Katarzyna Członek RN 2013-08-05 -
Słomska Edyta Członek RN 2014-10-02 -
Janisiewicz Mirosław Członek RN 2014-10-02 MAGNA - Prezes Zarządu
Ziemiński Andrzej Członek RN 2014-10-02 CALL2 - Członek RN
GWARANT - Członek RN
INTERNIT - Członek RN
Słomski Rafał Członek RN 2018-06-29 -
Gregorczuk Cezary Członek RN 2018-06-29 IMPERA - Członek Zarządu
MAGNA - Przewodniczący RN
ALCHEMIA - Członek RN