pb.pl
0,6000 zł
-6,98% -0,0450 zł
Imagis S.A. (IMG)

Wyniki finansowe - IMAGIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 127 1 197 1 076 1 005
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 909 52 31 152
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 115 134 -9 111
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 101 69 -9 111
Amortyzacja (tys. zł) 54 131 159 159
EBITDA (tys. zł) 963 183 190 311
Aktywa (tys. zł) 12 898 13 085 12 671 13 435
Kapitał własny (tys. zł)* -465 583 574 684
Liczba akcji (tys. szt.) 61 458,256 66 458,256 66 458,256 66 458,256
Zysk na akcję (zł) 0,018 0,001 0,000 0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,008 0,009 0,009 0,010
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej