1,7700 zł
0,00% 0,0000 zł
INC S.A. (INC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 233 1 451 1 671 590
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -3 132 9 199 -6 779 -5 011
Zysk (strata) brutto (tys.) -3 078 9 217 -7 707 -5 147
Zysk (strata) netto (tys.)* -3 034 5 872 -2 846 -3 837
Amortyzacja (tys.) 138 146 119 222
EBITDA (tys.) -2 994 9 345 -6 660 -4 789
Aktywa (tys.) 46 575 53 778 52 291 47 220
Kapitał własny (tys.)* 27 962 34 347 31 442 27 605
Liczba akcji (tys. szt.) 602,155 602,155 602,155 602,155
Zysk na akcję (zł) -5,039 9,752 -4,726 -6,372
Wartość księgowa na akcję (zł) 46,437 57,040 52,216 45,844
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej