pb.pl
8,3600 zł
-5,00% -0,4400 zł
INC S.A. (INC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2008 IV Q 2008 I Q 2009 II Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 298 1 957 1 151 -203
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -663 869 -1 218 3 632
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 373 -3 645 -1 282 3 677
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 477 -1 828 -899 1 427
Amortyzacja (tys. zł) 101 177 247 409
EBITDA (tys. zł) -562 1 046 -971 4 041
Aktywa (tys. zł) 52 517 58 584 55 421 55 169
Kapitał własny (tys. zł)* 40 715 37 774 35 616 36 602
Liczba akcji (tys. szt.) 3 775,000 7 549,999 7 549,999 7 549,999
Zysk na akcję (zł) -0,391 -0,242 -0,119 0,189
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,785 5,003 4,717 4,848
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej