pb.pl
8,6400 zł
6,93% 0,5600 zł
INC S.A. (INC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2007 IV Q 2007 I Q 2008 II Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 804 3 525 1 878 1 593
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -305 -1 167 -282 -923
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -406 2 708 880 3 657
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -615 2 179 432 3 836
Amortyzacja (tys. zł) 89 94 69 64
EBITDA (tys. zł) -216 -1 073 -213 -859
Aktywa (tys. zł) 33 967 55 655 47 924 43 264
Kapitał własny (tys. zł)* 19 029 42 453 37 079 32 744
Liczba akcji (tys. szt.) 3 775,000 3 775,000 3 775,000 3 775,000
Zysk na akcję (zł) -0,163 0,577 0,114 1,016
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,041 11,246 9,822 8,674
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej