pb.pl
9,4600 zł
-0,21% -0,0200 zł
INC S.A. (INC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2006 IV Q 2006 I Q 2007 II Q 2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 131 326 38 1 906
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -56 11 -170 176
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -41 -22 -195 4 740
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -41 -28 -193 3 633
Amortyzacja (tys. zł) 13 56 24 48
EBITDA (tys. zł) -43 67 -146 224
Aktywa (tys. zł) 0 4 279 14 205 22 982
Kapitał własny (tys. zł)* 0 4 099 13 077 19 560
Liczba akcji (tys. szt.) 1 750,000 1 750,000 3 500,000 3 775,000
Zysk na akcję (zł) -0,023 -0,016 -0,055 0,962
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 2,342 3,736 5,181
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej