2,0600 zł
-3,51% -0,0750 zł
INC S.A. (INC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2006 III Q 2006 IV Q 2006 I Q 2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 211 131 326 38
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -32 -56 11 -170
Zysk (strata) brutto (tys.) -32 -41 -22 -195
Zysk (strata) netto (tys.)* -32 -41 -28 -193
Amortyzacja (tys.) 14 13 56 24
EBITDA (tys.) -18 -43 67 -146
Aktywa (tys.) 806 0 4 279 14 205
Kapitał własny (tys.)* 655 0 4 099 13 077
Liczba akcji (tys. szt.) 1 250,000 1 750,000 1 750,000 3 500,000
Zysk na akcję (zł) -0,026 -0,023 -0,016 -0,055
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,524 0,000 2,342 3,736
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej