pb.pl
9,4800 zł
8,97% 0,7800 zł
INC S.A. (INC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 600 185 289 241
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 403 -1 455 52 279
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 426 -1 485 19 194
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 409 -1 431 -317 -324
Amortyzacja (tys. zł) 21 54 71 277
EBITDA (tys. zł) -1 382 -1 401 123 556
Aktywa (tys. zł) 28 638 27 241 27 143 28 504
Kapitał własny (tys. zł)* 16 320 15 291 14 974 14 650
Liczba akcji (tys. szt.) 8 343,099 8 343,099 8 343,099 8 343,099
Zysk na akcję (zł) -0,169 -0,172 -0,038 -0,039
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,956 1,833 1,795 1,756
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej