2,0600 zł
8,99% 0,1700 zł
INC S.A. (INC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 976 1 684 1 982 1 001
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 7 878 16 081 -9 307 9 496
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 827 16 045 -10 168 9 398
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 457 9 331 -7 877 5 415
Amortyzacja (tys.) 287 310 -345 118
EBITDA (tys.) 8 165 16 391 -9 652 9 614
Aktywa (tys.) 40 277 55 504 41 814 51 162
Kapitał własny (tys.)* 26 330 35 568 26 964 32 371
Liczba akcji (tys. szt.) 8 343,099 602,155 602,155 602,155
Zysk na akcję (zł) 0,654 15,496 -13,081 8,993
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,156 59,068 44,779 53,759
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej