1,7700 zł
0,00% 0,0000 zł
INC S.A. (INC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 241 607 609 460
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 279 -630 -108 5 775
Zysk (strata) brutto (tys.) 194 -651 -175 5 781
Zysk (strata) netto (tys.)* -324 94 -194 4 993
Amortyzacja (tys.) 277 227 240 235
EBITDA (tys.) 556 -403 132 6 010
Aktywa (tys.) 28 504 28 383 28 344 34 537
Kapitał własny (tys.)* 14 650 14 463 15 407 20 458
Liczba akcji (tys. szt.) 8 343,099 8 343,099 8 343,099 8 343,099
Zysk na akcję (zł) -0,039 0,011 -0,023 0,598
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,756 1,734 1,847 2,452
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej