pb.pl
9,1800 zł
-2,96% -0,2800 zł
INC S.A. (INC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 242 862 323 208
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 130 -1 574 -676 -501
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 116 -1 597 -685 -552
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 73 -1 858 -750 -1 169
Amortyzacja (tys. zł) 40 55 46 39
EBITDA (tys. zł) 170 -1 519 -630 -462
Aktywa (tys. zł) 30 715 30 097 29 712 29 669
Kapitał własny (tys. zł)* 21 354 19 475 18 725 18 039
Liczba akcji (tys. szt.) 8 343,099 8 343,099 8 343,099 8 343,099
Zysk na akcję (zł) 0,009 -0,223 -0,090 -0,140
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,559 2,334 2,244 2,162
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej