pb.pl
8,7200 zł
-4,18% -0,3800 zł
INC S.A. (INC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 88 308 121 190
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 671 -2 970 280 -2 419
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 670 -2 971 277 -2 444
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 367 -2 405 249 -1 869
Amortyzacja (tys. zł) 30 43 39 34
EBITDA (tys. zł) 1 701 -2 927 319 -2 385
Aktywa (tys. zł) 36 190 32 128 30 846 32 379
Kapitał własny (tys. zł)* 25 831 23 488 23 737 21 260
Liczba akcji (tys. szt.) 8 343,099 8 343,099 8 343,099 8 343,099
Zysk na akcję (zł) 0,164 -0,288 0,030 -0,224
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,096 2,815 2,845 2,548
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej