1,7700 zł
0,00% 0,0000 zł
INC S.A. (INC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 208 600 185 289
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -501 -1 403 -1 455 52
Zysk (strata) brutto (tys.) -552 -1 426 -1 485 19
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 169 -1 409 -1 431 -317
Amortyzacja (tys.) 39 21 54 71
EBITDA (tys.) -462 -1 382 -1 401 123
Aktywa (tys.) 29 669 28 638 27 241 27 143
Kapitał własny (tys.)* 18 039 16 320 15 291 14 974
Liczba akcji (tys. szt.) 8 343,099 8 343,099 8 343,099 8 343,099
Zysk na akcję (zł) -0,140 -0,169 -0,172 -0,038
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,162 1,956 1,833 1,795
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej