5,2500 zł
0,00% 0,0000 zł
INNO-GENE SA (IGN)

Wyniki finansowe - INNOGENE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 9 609 8 502 10 137 4 221
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 928 -64 4 416 -1 091
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 923 -198 4 416 -1 093
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 168 -679 3 527 -893
Amortyzacja (tys.) 191 143 238 0
EBITDA (tys.) 3 119 79 4 654 -1 091
Aktywa (tys.) 16 310 15 214 28 264 15 698
Kapitał własny (tys.)* 9 336 8 162 14 478 10 446
Liczba akcji (tys. szt.) 5 701,081 5 701,081 5 701,081 5 701,081
Zysk na akcję (zł) 0,205 -0,119 0,619 -0,157
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,638 1,432 2,540 1,832
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej