5,2500 zł
0,00% 0,0000 zł
INNO-GENE SA (IGN)

Wyniki finansowe - INNOGENE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2010 IV Q 2010 I Q 2011 II Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 398 334 351
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 -297 -562 -283
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 -279 -533 -307
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 1 698 2 758 1 969 2 342
Kapitał własny (tys.)* 319 1 411 725 245
Liczba akcji (tys. szt.) 4 722,000 4 722,000 4 722,000 4 722,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,059 -0,113 -0,065
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,067 0,299 0,154 0,052
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej