5,2500 zł
0,00% 0,0000 zł
INNO-GENE SA (IGN)

Wyniki finansowe - INNOGENE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 656 3 293 1 872 9 901
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -334 1 595 729 5 062
Zysk (strata) brutto (tys.) -450 1 743 725 5 075
Zysk (strata) netto (tys.)* -424 1 521 557 5 097
Amortyzacja (tys.) 884 759 365 337
EBITDA (tys.) 550 2 354 1 094 5 399
Aktywa (tys.) 9 831 11 582 12 851 18 830
Kapitał własny (tys.)* 1 267 2 422 3 304 8 401
Liczba akcji (tys. szt.) 5 701,081 5 701,081 5 701,081 5 701,081
Zysk na akcję (zł) -0,074 0,267 0,098 0,894
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,222 0,425 0,580 1,474
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej