5,2500 zł
0,00% 0,0000 zł
INNO-GENE SA (IGN)

Wyniki finansowe - INNOGENE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 343 343 239 371
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -358 -358 -457 -317
Zysk (strata) brutto (tys.) -368 -368 -460 -314
Zysk (strata) netto (tys.)* -371 -371 -432 -298
Amortyzacja (tys.) 885 885 873 897
EBITDA (tys.) 527 527 416 580
Aktywa (tys.) 12 382 11 498 10 804 10 256
Kapitał własny (tys.)* 2 162 2 165 1 990 1 691
Liczba akcji (tys. szt.) 5 701,081 5 701,081 5 701,081 5 701,081
Zysk na akcję (zł) -0,065 -0,065 -0,076 -0,052
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,379 0,380 0,349 0,297
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej