5,2500 zł
0,00% 0,0000 zł
INNO-GENE SA (IGN)

Wyniki finansowe - INNOGENE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 898 457 343 343
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 768 -211 -358 -358
Zysk (strata) brutto (tys.) 800 -299 -368 -368
Zysk (strata) netto (tys.)* 830 -290 -371 -371
Amortyzacja (tys.) 197 200 885 885
EBITDA (tys.) 965 -11 527 527
Aktywa (tys.) 19 001 18 332 14 149 13 265
Kapitał własny (tys.)* 2 542 2 336 2 905 2 534
Liczba akcji (tys. szt.) 5 701,081 5 701,081 5 701,081 5 701,081
Zysk na akcję (zł) 0,146 -0,051 -0,065 -0,065
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,446 0,410 0,510 0,444
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej